Operation Mindfall - Megazone i Norrland

Operation Mindfall

I Operation Mindfall ställs du och ditt lag inför en internationell virusattack. Det hänger nu på er! Ert uppdrag är att se till att … inte släpper viruset.

Ni kommer att tillsammans ta er runt i en AR- och GPS-baserad värld runtom i centrala Umeå. Där ställs ni inför både avancerade och tekniska utmaningar för att rädda världen från virusattacken. För att klara uppdraget krävs det att ni tillsammans i laget klarar utmaningarna ni ställs inför innan viruset släpps. Till er hjälp kommer ni att få en krypterad iPad som ger er den information ni behöver samt en portfölj med verktyg och redskap för att kunna klara problemen. Man spelar i lag om 2-5 personer. Vår kapacitet är 6 lag. Måste förbokas. Ej drop in.
Spelet är på engelska.