Nöjespaket

Vår festlokal är under renovering och vi ser fram emot att öppna slutet av januari 2022 med våra nyrenoverade lokaler.
Våra aktiviteter är fortfarande fullt tillängliga.